GDPR

Kaupland OY

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 16.2.2017

Rekisterinpitäjä:

Kaupland OY

Laivalahden puistotie 10

Helsinki 00810

sähköposti trycker@trycker.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Kaupland OY

Laivalahden puistotie 10

Helsinki 00810

Puh. 040 0759 040

sähköposti trycker@trycker.fi

Rekisterin nimi:

Kaupland OY

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojasi käytämme asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen kehittämiseen tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Markkinointirekisterissä säilytetään etu- ja sukunimi sekä sähköposti. Markkinointirekisterissä voidaan säilyttää myös muita yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet:

Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapulille lukuun ottamatta välttämättömiä tietoja palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaava Adrian Matkojen nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

Tietojen korjaaminen:

Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: 

Kaupland OY

Laivalahden puistotie 10

Helsinki 00810

Puh. 040 0759 040

sähköposti trycker@trycker.fi

Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

LOCATIONS & INFO

Piar OÜ - Headquaters
Sära tee 1, Peetri, 75312 Estonia

Tel. +372 644 3012

info@piar.ee

facebook.com/piarprint

Piar Display - Finland
Laivalahden puistotie 10, Helsinki

00810 Finland

Tel. +358 (0) 40 0759 040

info@piar.ee

facebook.com/piarprint

© 2020 Piar OÜ.

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
> About us
​​> Ordering process
> Resellers 
> Vacancies

Välismessitoetus EAS.

RetailExpo 2019 1-2.05.2019

Toetuse summa 15 992 €